Już 19 tys. młodych ma pracę dzięki projektom PO WER

Kategoria: Działania promocyjne
30.09.2017
Od początku realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w Małopolsce - od 2015 r. - z programu skorzystało 30 tys. Małopolan w wieku od 15 do 29 lat. Prawie 19 tys. z nich: 12 tys. kobiet i niemal 7 tys. mężczyzn, znalazło pracę.

PO WER 2.jpg

To dzięki PO WER organizacje, instytucje i firmy z Małopolski mają możliwość realizacji pomysłów na projekty, które pomagają osobom młodym w wejściu na rynek pracy. Do tej pory projekty zostały zrealizowane m.in. przez organizacje pozarządowe, powiatowe urzędy pracy, ochotnicze hufce pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, dialogu społecznego czy partnerstwa lokalnego.

"Kluczowym celem PO WER jest pomoc w znalezieniu pracy dla osób do 30. roku życia, które nie pracują, nie uczą się i nie szkolą. Oferowane jest im wsparcie w formie kursów, staży, dotacji na otwarcie własnego biznesu, bonów za zasiedlenie oraz na szkolenia. WUP w Krakowie do tej pory podpisał 115 umów na projekty dla młodych o wartości niemal 450 mln zł" – informuje Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Co konkretnie udało się dzięki projektom?

Młodzi ludzie otworzyli 4,1 tys. firm, m.in. zakładów fryzjerskich, firm budowlanych, sklepów internetowych. Powstały również działalności gospodarcze w branży prawniczej czy motoryzacyjnej.

Osoby przed 30-tką wzięły także udział w szkoleniach, np.: w zawodzie instruktor sportu w specjalnościach: trener personalny, narciarstwo zjazdowe, survival, strzelectwo sportowe i strzelectwo bojowe, samoobrona, wspinaczka skałkowa czy pływanie.

Odbyły się również kursy w profesjach, np.: spawacz blach i rur, operator ładowarki jednonaczyniowej czy montażysta rusztowań budowlano-montażowo-metalowych.

Pół tysiąca osób otrzymało bony stażowe, dzięki którym odbyły u wybranego pracodawcy 6-miesięczny staż, gwarantujący pracę jeszcze minimum przez pół roku od jego zakończenia.

Kilkadziesiąt młodych Małopolan skorzystało z bonów na zasiedlenie, które pokryły koszty zamieszkania w związku z podjęciem pracy poza miejscem dotychczasowego pobytu, a także z bonów szkoleniowych na podniesienie kwalifikacji zawodowych.

To wszystko są efekty realizacji wielu ciekawych inicjatyw. Zobacz dobre praktyki wśród projektów: "Aktywni i młodzi na rynku pracy", "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krakowskim – Lubię to II", "Na gościńcu kariery", "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suskim (I) - "Szansa dla młodych", "Usamodzielnienie przez pracę", "Łamiemy bariery - młodzi niepełnosprawni samodzielni i aktywni na rynku pracy" i "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (II)", "Praca dla Młodych!".

Rekrutacja trwa!

Osoby młode wciąż mogą zgłaszać się do projektów PO WER. Lista aktualnie realizowanych inicjatyw dostępna jest tutaj.