Realizujesz projekt z funduszy unijnych? Otrzymaj grant!

Kategoria: Działania promocyjne
17.12.2018
Od września 2018 r. rozpoczęto realizację 2 projektów umożliwiających beneficjentom PO WER i RPO WM rozszerzenie projektów o komponent ponadnarodowy.

Baner promujący granty na współpracę międzynarodową.jpg

Wdrażane są:

Główną ideą projektów jest wykorzystanie współpracy i doświadczeń ponadnarodowych do rozwijania efektów projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ich ramach przyznawane będą granty (do 100 tys. zł) na rozszerzenie projektów standardowych o wartość dodaną wynikającą ze współpracy ponadnarodowej.

Pomoc będzie udzielana beneficjentom aktualnie realizującym projekty lub podmiotom, które podpiszą umowy o dofinansowanie projektów do 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych inicjatyw:

  • "Międzynarodowa współpraca się opłaca" - www.grupaprofesja.com;
  • "Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową" - cofund.org.pl.

Fot. Strony internetowe projektów: "Międzynarodowa współpraca się opłaca" i "Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową"